Bescherming tegen corona virus

  • Gepubliceerd: Maart 25, 2020
  • Nieuws
Bescherming tegen corona virus

Het corona virus verspreidt zich razendsnel en er zijn strenge maatregelen om de verspreiding zo veel mogelijk te remmen. Het zijn juist de kleine, alledaagse dingen waar we niet aan denken die de besmetting kunnen overbrengen. Het winkelkarretje, de deurklinken, de liftknoppen, de benzinepomp en tal van andere oppervlaktes die je aanraakt zonder erbij na te denken. Deze worden bijna onafgebroken aangeraakt door veel mensen. Juist op deze oppervlaktes blijft het virus urenlang in leven, dus er hoeft maar 1 besmette persoon een paar minuten voor jou het oppervlak aangeraakt te hebben en het virus kan zo via kruisbesmetting op je handen komen. Raak je dan je mond aan of je wrijft door je ogen, dan kun je het virus al krijgen.

Draag daarom altijd handschoenen als je op plaatsen komt waar ook andere mensen komen of als je onderweg bent, immers kunnen mensen die al besmet zijn maar nog geen symptomen hebben, ook het virus overdragen.

Wegwerp handschoenen zijn normaal geen producten uit het standaard assortiment van Ties&Laces, maar dankzij een leverancier van handschoenen kunnen we toch meehelpen om de besmetting tegen te gaan. Hoe minder mensen besmet worden, des te minder mensen in het ziekenhuis terecht komen waardoor we onze zorgverleners indirect kunnen ontlasten.

Draag handschoenen, want elke dag dat je wacht kan net een dag te laat zijn!